Forside

Jeg er af den overbevisning, at ALLE BØRN KAN LÆRE MATEMATIK.

De lærer dog ikke lige meget matematik, lærer ikke på samme måde og ikke i samme tempo. Jeg vil gerne være medvirkende til, at ALLE børn får gode oplevelser med matematikken, derfor har jeg oprettet like2learn.dk

Børn har en stor viden, når de begynder i skole. De har en masse forforståelser (lager), som de kan knytte ny viden og nye færdigheder til. Børn har ikke samme “lager”, og børn arbejder og lærer på forskellige måder og i forskellige tempi. Dette skal der tages hensyn til. Princippet om at alle i klassen arbejder med det samme, på samme tid var tidligere meget udbredt. Dette tilgodeser imidlertid ikke hensynet til den enkeltes videns-lager, måde at lære på og arbejdstempo.

I disse år sker der store fremskridt i hjerneforskning. Forskere har fået ny viden om forståelsen af hjerne og læring. Jeg er overbevidst om, at indsigt i de underliggende hjernemekanismer for læring og hukommelse vil kunne optimere undervisningen og elevernes læring. Det er denne nye viden, jeg prøver at implementere i min undervisning.

Klik rundt på siderne. Under teorisiderne om læring opsummerer jeg i kort form seneste forskning om hjerne, hukommelse og læring. Derudover forsøger jeg at komme med bud på, hvordan hjerneforskningens resultater kan omsættes til konkrete pædagogiske tiltag.

Jeg håber min fascination smitter, matematikken findes overalt, den ligger og venter på dig